Giới thiệu về Thông điệp sức khỏe: Chuyên trang sức khỏe vì cộng đồng.

Hiện nay một số dịch bệnh đang có xu hướng gia tăng như bệnh tay chân miệng, bệnh sốt xuất huyết, bệnh sởi, bệnh viêm não Nhật Bản, bệnh rubella. Ai cũng có thể mắc bệnh, nhưng trẻ em là đối tượng dễ mắc bệnh nhất vì hệ thống miễn dịch của trẻ em đang hoàn thiện, lại chưa có ý thức trong phòng bệnh, khi mắc bệnh dễ lây lan ra cộng đồng. Trong khi đó, công tác phòng, chống các loại dịch, bệnh gặp nhiều khó khăn do điều kiện môi trường, ý thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm của người dân chưa cao.

Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất số người mắc và số người tử vong. Bộ Y tế tổ chức cuộc thi xây dựng các thông điệp phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng mở rộng.